poprzednia
opcja
następna
opcja
Imprezy
Termin
Gminy
Imprezy
Termin
Gminy
Imprezy
Termin
Gminy

Szanowni Państwo,

 

przekazujemy Państwu Kalendarz imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych województwa opolskiego na 2013 rok. Mam nadzieję, że stanie się on przydatnym przewodnikiem po mapie interesujących wydarzeń odbywających się w wielu miejscowościach naszego regionu i zachęci Państwa do aktywnego w nich uczestnictwa.

Cieszę się z cykliczności wielu przedsięwzięć, gdyż potwierdza to ich wysoki poziom, a także zaangażowanie pomysłodawców i organizatorów - samorządów, instytucji kultury, stowarzyszeń twórczych i społeczno-kulturalnych, klubów sportowych oraz organizacji turystycznych działających na Opolszczyźnie.

Kalendarz został również zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – www.opolskie.pl.

 

Życzę organizatorom i uczestnikom, aby udział w imprezach sprzyjał szerokiej promocji atrakcji turystycznych, bogactwa i różnorodności kulturowej Śląska Opolskiego oraz był okazją do ciekawego i aktywnego spędzania wolnego czasu.

Józef Sebesta
Marszałek Województwa Opolskiego

{{{content}}}
{{nr}}
{{{nazwa}}}
{{{opis}}}
{{{content}}}
{{{opis}}}
{{{content}}}
{{{opis}}}
{{{kal}}}
{{{kal}}}
{{{content}}}
{{{nazwa}}}
{{nazwa}}
Termin:{{termin}}
Gmina:{{g}}
Kategoria:{{k}}
Organizator:{{{o}}}